Beiratkozás a 2016-2017-es tanévre


FELHÍVÁS

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kaposvári Tankerülete fenntartásában működő általános iskolákba történő beíratásra
Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2016/2017. tanévre történő általános iskolai beíratásokra az alábbi időpontokban és helyen kerül sor:

2016.04.14. 8.00-19.00 óráig,
2016.04.15. 8.00-19.00 óráig,
a Somogyjádi Illyés Gyula Általános Iskola
Mernyei Tagiskolájában
(7453 Mernye Kossuth tér 3.)
Gálosiné Hild Zsuzsanna
Iskolatitkárnál.

Tanköteles, azaz 2010. augusztus 31-ig született gyermekét a szülő köteles a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.
A beiratkozáshoz az alábbi dokumentumok szükségesek:
• a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),
• az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás

Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás lehet
– óvodai szakvélemény,
– nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakértői vélemény,
– sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye.

• tartózkodási hely (állandó bejelentett lakcím hiányában)
– a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező nem magyar állampolgár esetén:

– regisztrációs igazolás (határozatlan ideig érvényes), vagy
– tartózkodási kártya (maximum 5 éves érvényességi idővel),

2016.
Az egyes általános iskolák körzetébe tartozó települések, utcák és terek nevét az alábbiakban közöljük:
Település:
1. ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA MERNYEI TAGISKOLÁJA , 7453 MERNYE, KOSSUTH TÉR 3.
Mernye, Ecseny, Felsőmocsolád, Polány, Szentgáloskér, Somodor, Somogyaszaló, Somogygeszti /felső tagozat/

 

/Plakát/