Beiratkozás a 2018/2019-es tanévre


FELHÍVÁS
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kaposvári Tankerülete fenntartásában működő általános iskolákba történő beíratásra

Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2018/2019. tanévre történő általános iskolai beíratásokra az alábbi időpontokban és helyen kerül sor:

2018.4.12. 8.00-17.00 óráig,
2018.4.13. 8.00-17.00 óráig,

a Somogyjádi Illyés Gyula Általános Iskola
Mernyei Tagiskolájában
(7453 Mernye Kossuth tér 3.)
Gálosiné Hild Zsuzsanna
iskolatitkárnál.

Tanköteles, azaz 2012. augusztus 31-ig született gyermekét a szülő köteles a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.

 

A beiratkozáshoz az alábbi dokumentumok szükségesek:

  • a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány
  • az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás

 

Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás lehet

  • óvodai szakvélemény,
  • nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakértői vélemény,
  • sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye.

 tartózkodási hely (állandó bejelentett lakcím hiányában)

a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező nem magyar állampolgár esetén:

– regisztrációs igazolás (határozatlan ideig érvényes), vagy

– tartózkodási kártya (maximum 5 éves érvényességi idővel),

 

2018.

Az egyes általános iskolák körzetébe tartozó települések, utcák és terek nevét az alábbiakban közöljük:

 

Település:

1.     ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA MERNYEI TAGISKOLÁJA , 7453 MERNYE, KOSSUTH TÉR 3.

Mernye, Ecseny, Felsőmocsolád, Polány, Szentgáloskér, Somodor, Somogyaszaló, Somogygeszti /felső tagozat/