Beszámoló – „Azokon a szép kék hegyeken túl”- Határtalanul pályázat – HAT-19-1-0786


                          Beszámoló

Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő pályázatot írt ki az általános iskolák hetedik osztályosai számára. A Határtalanul! program célja a magyar-magyar kapcsolatok építése, személyes kapcsolatok kialakítása, elmélyítése. A program a nemzetpolitikai célt fordítja le konkrét tapasztalatokra, azaz a Határtalanul! a nemzeti összetartozás operatív programja. Keretében magyarországi iskolák tanulói az állam támogatásával osztálykiránduláson vesznek részt a szomszédos országok magyarlakta területein, így személyes tapasztalásokat szereznek a külhoni magyarságról.

Iskolánk sikeresen pályázott. A 100%-ban támogatott program költségvetése 2 129 325Ft. A kirándulás teljes egészében pályázati forrásból valósult meg. Az eredeti programtervtől a szállás és a programelemek telítettsége, illetve a program szakmaiságát szem előtt tartva kis mértékben eltértünk. Az utazás nem önállóan, hanem a Homokszentgyörgyi I. István Általános Iskolával illetve a Drávamenti Körzeti Általános Iskola Lakócsai Tagiskolájával közösen zajlott. A pályázat elkészítésekor 23fő hetedikes tanuló járt az intézményünkbe, időközben ketten távoztak. Őket egy hatodikos és egy nyolcadikos diákkal pótoltuk. Így a gyermekek létszáma a pályázotthoz képest nem változott. A változtatások a szervezővel és a Tankerületi Központtal egyeztetve történtek.

Pályázati azonosító: HAT-19-1-0786

A program címe: „Azokon a szép kék hegyeken túl” -Barangolás Erdélyben

Iskolánk, a Somogyjádi Illyés Gyula Általános Iskola és AMI Mernyei Tagiskolája 7. osztályosai a pályázat keretében 5 napot töltöttek Erdélyben.

A kirándulást megelőzően az előkészítő órán és a fakultatív foglalkozásokon a tanulók megismerkedtek a magyarság határon túli elhelyezkedésének történelmi okaival (PPT-bemutató.) Csoportmunkában tematikus térkép alapján tanulmányozták a romániai etnikumok elhelyezkedését és létszámát, kiemelve a magyarságot. A programot, az érintett településeket szintén PPT bemutató alapján követték végig. Ennek segítségével útvonaltérképet rajzoltak, és vonalasmérték valamint útvonaltervező használatával kiszámolták a tervezett km-t. Megtekintették Tamási Áron regényéből készült, Ábel a rengetegben című filmet. Földrajz óra keretében a meglátogatott helyek földrajzi jellemzőit tanulmányozták, biológia órán az élővilágát térképezték fel. Meglepetés dalt (“Nélküled”) tanultak.

A szülőket rendkívüli szülői értekezleten részletesen tájékoztattuk az utazással kapcsolatos tudnivalókról, tennivalókról.

5 nap négy éjszakát töltöttünk 23 tanulóval és két kísérővel Erdélyben. Szeptember 16-án indultunk Mernyéről. Utunk első állomása Nagyvárad volt, ahol a Kanonok sort, a Székesegyházat, a Fekete sas hotelt tekintettük meg. Kolozsváron a Fadrusz szoborcsoportot és a város egyéb nevezetességeit érintettük. Első szállásunk Torockón volt. Éjszakánkat a festői szépségű Székelykő tövében töltöttük.

Második nap a Tordai-hasadékot csodálhattuk meg, majd a sóbányában töltöttük az időnket. Megismerkedtünk a sóbányászat technológiájával, és történetével. Marosvásárhelyen megtekintettük a kultúrpalotát. Itt egy rövid fuvola-előadást is élvezhettünk. Bebarangoltuk Szovátát a Medve-tóig, majd Parajdon az Áprily emlékházban hallgattunk élvezetes előadást. Az éjszakát Korondon töltöttük a korszerű Forrás panzióban.

Harmadik nap utunk Csíkkarcfalvára vezetett, ahol testvértelepülésünk diákjaival vettünk részt közös foglakozáson. A Mártonffy György Általános Iskola hetedikeseit versekkel és dallal, valamint ajándékkal köszöntöttük. Közösségi, együttműködést igénylő játékokat játszottunk vegyes csoportokban. Sportszerű csatában legyőztük a helyi iskola labdarúgóit. Az erődtemplom történetét az iskola igazgatónője osztotta meg velünk. Ezután utunkat Csíksomlyó felé folytattuk. A kegytemplom lenyűgözött bennünket. Visszautalva az előkészítő órára, tudatosítottuk a tanulókban a búcsújáró hely jelentőségét a magyarság összetartozása  tekintetében. A Gyilkos-tónál elfogyasztottuk életünk legfinomabb kürtöskalácsát, majd végig sétáltunk a Békás-szoroson. Megcsodáltuk a természeti képződményeket, megdöbbentett bennünket a víz ereje. Ismét Korondon éjszakáztunk.

Negyedik napunkat a székelyderzsi templomban kezdtük, ahol a templom történetén kívül nagyon sok máig is élő hagyományt ismertünk meg. Fehéregyházán Petőfi életét, költészetét elevenítettük fel, és megkoszorúztuk a szobrát. Segesvár látványa lenyűgözött bennünket. Megszámoltuk a Diáklépcső fokait, és rácsodálkoztunk a Drakula házra. A diákok számos szuvenírrel gazdagodtak. Utolsó szállásunk Déván volt, ahol este a kollégium lakóival ismerkedtünk, beszélgettünk. A fiúk takarodóig fociztak.

Utolsó napunkat Déva várában kezdtük. Újdonság volt számunkra a felvonó. A várban meghallgattuk Kőmíves Kelemen balladáját, majd körbejártuk a szépen helyreállított romokat. Vajdahunyad vára történelmi vonatkozásaival, érdekes építészeti megoldásaival varázsolt el bennünket. Kirándulásunk utolsó külhoni megállójául az aradi vértanúk emlékhelyét választottuk. Versekkel emlékeztünk meg a hősökről, és felelevenítettük a történelmi eseményeket is. Tiszteletünk jeléül elhelyeztük az emlékezés koszorúit.

Hazafelé az utunk problémamentes volt. A szülők izgatottan vártak bennünket az iskola bejáratánál. Fáradtan, de rengeteg élménnyel és új ismerettel tértünk haza.

A kirándulás összegzéseként az értékelő órán a tanulók a készített fotók és feljegyzések alapján, áttekintették a kirándulás programját, Ennek alapján útinaplót állítottak össze. “Erdély szeretlek” kvízjáték segítségével összegeztük az új ismereteket. A gyermekek egyenként megfogalmazták, hogy mit jelentett számukra ez a kirándulás, és hogyan erősítette bennük a nemzeti összetartozás érzését. Csoportmunkában plakátot készítettünk egy-egy választott helyszín történelméről, természeti jellemzőiről.

A Nemzeti Összetartozás Napján tervezünk egy vetélkedőt a megadott felkészülési tematika alapján “Ki, mit tud Erdélyről” címmel a felső tagozat számára. Közösen elénekeljük a”Nélküled” című dalt. A tanulók osztály szinten megfogalmazzák, hogy mit jelent számukra a magyarságuk. Lufira kötve ezeket útjára bocsájtjuk. A napot magyar táncházzal zárjuk

A hagyományos Iskolabemutatón videós, rövid jelenetekkel tarkított élményriportot mutatunk be, kedvet csinálva a többi évfolyam tanulóinak.

 A családok anyagi helyzete sok gyereknek nem teszi lehetővé, hogy határon túli területekre eljusson. Az öt nap során jobban megismerték egymást a gyerekek, hiszen éjjel-nappal együtt voltak. Egymás iránti toleranciájuk, empátiájuk és együttműködési készségük napról-napra javult. A velünk utazó másik iskolák tanulóival is kooperálniuk kellett. Sokan most először tapasztalták meg a megszokott családi környezettől való elszakadás nehézségeit. Megtanulták, hogyan viselkedjenek külföldön, idegen nyelvi környezetben. Testvértelepülésünk, Csíkkarcfalva iskolájának hetedikeseivel is összeismerkedtek, többen azóta is tartják a kapcsolatot.

Még nem tapasztalt természeti viszonyok közé kerültek, az iskolában elsajátított elméleti tudásukat a gyakorlatban is alkalmazhatták, megerősíthették.

Történelmi és irodalmi ismereteiket is felelevenítették a meglátogatott emlékhelyek kapcsán. Számukra új építészeti, művészeti alkotásokkal találkoztak. A tordai sóbányában a bányászat technológiájába és történetébe is betekintettek.

Az előkészítő órán rávilágítottunk a magyarság területi elszakadásának történelmi okaira. Megtapasztalták, hogy a jelenlegi országhatár átlépése ellenére a magyarság érzése a határokon is átível. Magyar nyelven tudtak beszélgetni, magyar iskolákban jártak. Ráeszméltek, hogy az ott élő emberek is magyarnak vallják magukat, ápolják népünk hagyományait, büszkék nagy magyarjainkra.

Az életszerű helyzetekben szerzett ismeretek és tapasztalások hatékonyabb beépülését a gyermekek ismeretrendszerébe az is bizonyította, hogy az értékelő órán felmerülő kérdésekre szinte mindenki tudott válaszolni, aktívan és lelkesen dolgoztak.

Az életkoruknak megfelelő szinten megfogalmazták, hogy a kirándulás mennyit segített abban, hogy teljesebben megéljék magyarságukat.

A diákok szívesen meséltek élményeikről, a közösségi oldalakon megosztották az általuk készített fotókat, ezzel kedvet csinálva az alsóbb évfolyamoknak a környező országok magyarlakta vidékeinek felfedezéséhez.

Mernye, 2019. szeptember 27.

Képek: https://www.facebook.com/pg/altalanosiskola.mernye/photos/?tab=album&album_id=1259674580882869