Intézkedési terv a járványügyi készenlét idejére


INTÉZKEDÉSI TERV A 2020/2021. TANÉVBEN A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEKBEN A JÁRVÁNYÜGYI KÉSZENLÉT IDEJÉRE

I. AZ INTÉZMÉNY LÁTOGATÁSÁNAK SZABÁLYAI, TEENDŐK FERTŐZÖTTSÉG VAGY ANNAK GYANÚJA ESETÉN

 • Az intézményben kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató tanuló és dolgozó tartózkodhat.
 • A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van.
 • Amennyiben egy gyermeknél fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul el kell őt különíteni az orvosi szobában, egyúttal értesíteni kell az iskolaegészségügyi orvost, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről. A szülő/gondviselő értesítéséről is gondoskodni kell, akinek a figyelmét fel kell hívni arra, hogy feltétlenül keresse meg telefonon a gyermek háziorvosát/házi gyermekorvosát. Azt követően az orvos utasításainak alapján járjanak el! A beteg gyermek felügyeletét ellátó személy a pedagógiai asszisztens, akinek számára kesztyű és maszk használata kötelező.
 • A tanuló kizárólag akkor jöhet a betegséget követően iskolába, ha orvosi igazolást hoz magával.
 • A SZÜLŐK AZ AKTUÁLIS ELÉRHETŐSÉGÜKET FELTÉTLENÜL KÖZÖLJÉK AZ OSZTÁLYFŐNÖKKEL, ILLETVE  ANNAK VÁLTOZÁSA ESETÉN AZONNAL JELEZZENEK!

II. A MEGELŐZÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK A MINDENNAPOKBAN:

 • Az iskolába érkezéskor mindenkinek  homlok lázmérővel ellenőrzünk a testhőmérsékletét. (Felelőse: reggeli ügyeletes pedagógus, iskolaőr). A bejáratnál és a tantermekben kézfertőtlenítőt biztosítunk.
 • A reggeli megőrzés helye: az udvar, rossz idő esetén az aula
 • Minden diák kizárólag a saját tantermében tartózkodhat 7:45 után.
 • Óraközi szünetek:
  • szünet: az alsó tagozatosok a tantermekben tízóraiznak, minden 5-6. osztályos az ebédlőben étkezik, a 7-8. osztály az udvaron tartózkodik
  • szünet: az alsó tagozatosok és az 5-6. osztályosok az udvaron a számukra kijelölt helyen tartózkodnak, minden 7-8. osztályos az ebédlőben tízóraizik
  • szünet: minden osztály az udvaron a számára kijelölt helyen tartózkodik
  • A többi szünetben vagy rossz idő esetén mindenki a saját tantermében marad.
 • A mosdók, WC-k használata:
  • Az 1-2. osztály tanulói az alsó tagozat folyosóján lévő helyiségeket használják
  • A 3-4. osztály tanulói az aula alsó szintjén lévő helyiségeket használják
  • A felsős tanulók a felső tagozat folyosóján lévő mosdókat használják
  • EGYSZERRE MAXIMUM CSAK 3 FŐ TARTÓZKODHAT A FENTI HELYISÉGEK MINDEGYIKÉBEN!
 • A tantermi oktatás szabályai:
  • Mindenki a saját tantermében tanul. Csoportbontás esetén az egyik csoport a számára kijelölt cseretermet használja.
  • Szaktantermi óra (fizika, informatika) esetén az osztályok váltása között fertőtlenítés történik a tanteremben.
  • A testnevelésórák az időjárás függvényében a szabad téren zajlanak.

Az átöltözés menete:

 • Az alsó tagozatosok a saját tantermükben öltöznek, kivéve a 4. osztályos lányokat, akik a 201. termet használják.
 • A felső tagozatos fiúk a saját tantermükben öltöznek, az 5-6. osztályos lányok az 1. számú, a 7-8. osztályos lányok a 2. számú öltözőt használják.
 • Az osztályok váltása között fertőtlenítés történik.

 • Ebéd:
  • Az alsós osztályok a délelőtti tanórákat követően felmenő rend szerint váltják egymást az ebédlőben. A sorakozónál a 1,5 méteres távolságot a padlón látható jelölés biztosítja.
  • A fertőtlenítést követően a felső tagozatosok ebédelnek az alábbiak szerint:
  • somogygeszti, somodori, ecsenyi, polányi, mernyeszentmiklósi, felsőmocsoládi bejáró tanulók
  • somodori, szentgáloskéri, somogyaszalói bejáró tanulók
  • mernyei és napközis tanulók
 • Uzsonna:
  • Mindenki a tanteremben fogyasztja el.
 • Szabadidős foglalkozások:
  • Jó idő esetén az elsősök a játszótéren, a többi alsós évfolyam a sportpályán, a felsősök az iskola udvarán tartózkodnak.
 • Arcmaszk használata:
  • A buszon az arcmaszk viselése kötelező.
  • A folyosón és az aulában az arcmaszk viselése mindenki számára kötelező.
  • Egyéb esetben nem kötelező, de lehetséges.
  • KÉRJÜK A SZÜLŐKET, ÜGYELJENEK ARRA, HOGY GYERMEKÜKNÉL MINDIG LEGYEN ARCMASZK, LEHETŐSÉG SZERINT KISEBB TÉGELY KÉZFERTŐTLENÍTŐ
 • Eszközök használata:
  • Az iskolai eszközök közül, amit lehetséges, használat után fertőtlenítünk.

A tanulók a saját eszközeiket (radír, ceruza, körző stb.) ne cserélgessék, ne adják kölcsön!

III. TANÍTÁSON KÍVÜLI PROGRAMOK:

 • Intézményen kívüli programokat az őszi szünetig nem szervezünk, a továbbiakról később születik döntés a járványügyi helyzet tükrében.
 • Az iskolai projectek, programok osztály szinten kerülnek megrendezésre.
 • Az ünnepségek többsége az iskolarádión vagy videófelvételen keresztül valósul meg. Amennyiben az aktuális helyzet engedi, tagozatonként, az előírásokat betartva kerül sor a személyes előadásukra.
 • Az énekkari és a délutáni sportfoglalkozások megtartása szünetel.

IV. A SZÜLŐKRE, GONDVISELŐKRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK:

 • A szülők és a gondviselők csak előzetes időpont egyeztetést követően tartózkodhatnak az iskola épületében. Kötelező az arcmaszk viselése, a 1,5 méteres távolság betartása, és a kéz fertőtlenítése a bejárati ajtónál!
 • A szülői értekezletek és a fogadóórák egyelőre többnyire online zajlanak, ezekről az osztályfőnökök rendszeres tájékoztatást nyújtanak a KRÉTA szülői oldalán és a Facebookon keresztül.
 • Nagyon fontos, hogy folyamatosan (lehetőleg naponta) kísérjék figyelemmel a KRÉTA szülői oldalát, az osztály és az iskola Facebook oldalát!
 • Az 1. héten az KRÉTA szülői oldalán felmérjük a tanulók rendelkezésére álló informatikai eszközöket, lehetőségeket annak érdekében, hogy amennyiben újra digitális oktatásra kerülne sor a járvány súlyosbodása esetén, felkészültebben álljunk mindannyian a feladat elé.

A kialakult helyzet mindenkire többlet terheket ró. Köszönjük az együttműködést annak reményében, hogy hamarosan minden visszatér a megszokott mederbe.