A Mernyei Tagintézmény összefoglaló beszámolója /TÁMOP-3.1.4.C-14-2015-0603/


A Mernyei Tagintézmény összefoglaló beszámolója

 

A TÁMOP-3.1.4.C-14-2015-0603 azonosító számú „A nevelés kiteljesítése a Somogyjádi Illyés Gyula Általános Iskolában és tagiskoláiban” című pályázat keretében a mernyei tagiskolában az alábbi programok valósultak meg 6.670 ezer Ft értékben.

A nevelőtestület azért döntött a részvétel mellett, mert a pályázat céljai és elemei jól illeszkedtek pedagógiai munkánkba, kiegészítve azt olyan tevékenységekkel, melyek újszerű élményeket és hasznosítható tapasztalatokat adtak tanulóinknak. A megvalósítás során a felső tagozat egésze, az alsó tagozatból a harmadik-negyedik osztályosok vehettek részt a programokban. A pedagógusok közül megvalósítóként vagy támogatóként mindenki közreműködött.

 

  1. Sporttábor, Balatonszemes

7-8 osztályos tanulóink közül 30 fő táborozáson vett részt Balatonszemesen június 20-27-ig. A gyermekeket 3 pedagógus kísérte. A tábor fő témája a szabadban végezhető sporttevékenység volt. Többek között diákjaink megismerkedhettek a
Zamárdi kalandparkkal, lovagoltak és lovas kocsiztak Rád-pusztán, kisvonatozhattak
Szemes belterületén. Lehetőségük nyílt kipróbálni a szabadtéri „konditermet”, a tábor sportpályáin pedig különböző labdajátékokat űztek. A vízi sportjátékok sem maradtak ki a repertoárból. A megvalósításhoz szabadidős sporteszközök beszerzésére nyílt lehetőségünk.

SAMSUNG SAMSUNG

 

  1. Erdei iskola, Fadd-Dombori

Az erdei iskolába, Fadd-Domboriba a teljes 5 és 6 évfolyam elutazott /60 fő/ szeptember 7- 11-ig. A tanulókat az osztályfőnökök, a történelem, a magyar-angol, valamint a biológia-technika szakos kollégáink felügyelték és foglalkoztatták. A tábor programja és tematikája szervesen kapcsolódott a tananyaghoz, a természetes környezet adta lehetőségeket kihasználva. A gyermekek külső közreműködők által szolgáltatott programok során megismerkedhettek az ősi halászati módokkal, horgászhattak, csónakázhattak a Dunán. Belekóstoltak a térség népművészetébe. Megismerkedtek a hagyományos viselettel, táncokkal és dalokkal. Különböző kézműves foglalkozásokon találkoztak a bőrművességgel, gyöngyfűzéssel, fazekassággal, batikolással, ehhez szakmai anyagokat szereztünk be. A tanösvényen azonosították a táj jellegzetes növényeit és állatait. Természetesen a tábor nagyon jó terepe volt a közösségépítésnek is.

  1. Kerékpártúrák

Október folyamán két kerékpártúrát szerveztünk a Deseda körül. A 20 fő alsós és a 20 fő felsős tanuló 6 kísérővel és szülőkkel kerekezte körbe a tavat. A résztvevők összesen 44 km-t tettek meg. A túrának akkora sikere volt, hogy már most elhatároztuk, hogy tavasszal újra teljesítjük. A túrákhoz a Lisaesther Kft biztosított hideg étkezést. Programelemhez 10 db teljes felszereltségű kerékpárt vásároltunk. Az eszközökhöz biztonsági felszerelés is tartozik.

 

  1. Közlekedési ismeretek tanfolyam

Október hónapban két csoport számára 5-ször 2 órás közlekedési tanfolyamot szerveztünk, amelynek során a tanulók megtanulták a kerékpáros és gyalogos KRESZ szabályait, és gyakorolták a kerékpár használatát. A foglalkozásokat az iskola rendőre tartotta. A programokat elméleti és ügyességi versennyel zártuk. Az uzsonnát szintén a Lisaesther Kft szolgáltatta. Szakmai anyagokat, jutalmakat vásároltunk.

DSCN0969 (Small)

 

 

 

 

 

 

  1. Digitális tananyagok használata

A pedagógusok 2 alkalommal műhelyfoglalkozás keretében tudásmegosztó fórumot tartottak. Átadták egymásnak jó gyakorlataikat az 1. és 4. osztályosok aktív részvételével. A kollégák megismerkedtek előadó közreműködésével a Math Tools matematikai eszköztár alkalmazási lehetőségeivel. A programelem eredményeként a szakmai megvalósítók digitális feladatbankot hoztak létre a matematika és a magyar nyelv és irodalom tantárgyak tanításának támogatására. A témához kapcsolódóan az alábbi eszközökkel gyarapodtunk: 2db hordozható projektor konzol, 2db fali rolós vetítővászon, 1db sztereo-audio rendszer interaktív táblához, 1 db digitális kamera

 

  1. Pedagógus továbbképzések

A pályázat követelményeként és a fenntartásának támogatására 4 kollégánk 30 órás továbbképzésen vett részt. Két pedagógus „Környezettudatos életmódra nevelés” címmel, illetve kettő „Szenvedélybetegségek elleni küzdelem a közoktatásban” címmel.

 

 

Mernye, 2015.10.30.

  Kishonti Marianna

                                                                                  tagintézmény-vezető

Dokumentum letöltése